Συντήρηση

ΑΨΟΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του βασικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή και οικονομική λειτουργία τούς. Για αυτό το λόγο τα μέλη του συνδέσμου μας (ΣΕΚΗΑ) παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  επαγγελματικών κτηρίων (κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, super market, τράπεζες, πολυκαταστήματα, νοσοκομεία κ.λ.π) καθώς και Βιομηχανιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών και των προτύπων ISO σε Υποσταθμούς Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης Βιομηχανιών. Παράλληλα Δημοσίων Κτηρίων, Αιολικών και Φωτοβολταικών Παρκών, συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), και συντήρηση UPS.

services_page_layout2

Όλες οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εκτελούνται από τα εξειδικευμένα και μέλη μας, με βαθιά γνώση σε εξοπλισμό χαμηλής και μέσης τάσης και στα πρότυπα και προδιαγραφές της ΔΕΗ.

Αναλαμβάνουμε τη συστηματική συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, συναγερμούς, πυρανιχνεύσεις και πολλά άλλα, όπως:

  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  • Συστημάτων αδιάλειπτου ισχύος (UPS)
  • Υποσταθμών & πινάκων μέσης και χαμηλής τάσεως- Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)
  • Έλεγχο, Συντήρηση, Επισκευή & Εκσυγχρονισμό – Αναβάθμιση ανελκυστήρων
  • Επίβλεψη λειτουργίας του κλιματισμού και των συστημάτων αερισμού
  • Έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας και των κυκλωμάτων παρακολούθησης – CCTV

Πάρε προσφορά

Για κάθε είδους ηλεκτρολογική εργασία απο τα μέλη του συνδέσμου μας!