Έξυπνα σπίτια

project02
project05
project06

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ

Έξυπνο σπίτι είναι ένα αυτοματοποιημένο σπίτι, στο οποίο έχετε τον απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών όπως η ασφάλεια, η θέρμανση, ο φωτισμός, η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών! Είναι δηλαδή ένα σύνολο των αυτοματισμών, με τους οποίους ομαδοποιούνται, οργανώνονται και αυτοματοποιούνται πολλές από της λειτουργίες μιας κατοικίας.

Κατά κύριο λόγο το Έξυπνο σπίτι παρέχει:

  • Δυνατότητα καλύτερης ενεργειακής και οικονομικής διαχείρισης
  • Άνεση και ασφάλεια
  • Έλεγχο εισόδου
  • Διαχείριση συσκευών multimedia
  • Διαχείριση όλων των ηλεκτρικών συσκευών

Πάρε προσφορά

Για κάθε είδους ηλεκτρολογική εργασία απο τα μέλη του συνδέσμου μας!