Πιστοποιητικά & σχέδια

project02
project05
project06

Πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ)

Το Πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) εκτός από απαραίτητο έγγραφο που παραδίδεται κάθε 14 χρόνια για τις οικίες και 7 χρόνια για τους εργασιακούς χώρους, είναι αρκετά σημαντικό και για λόγους ασφαλείας, καθώς πιστοποιεί την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης. Αναλαμβάνουμε τη διεκπερέωση της έκδοσης Πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) σε όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής.
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο, είναι για την έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της Πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), για την επανασύνδεση παλιάς παροχής, για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ενώ τέλος το πιστοποιητικό χρειάζεται ακόμα και για αίτηση αύξησης της της παροχής.

 • Νέα εγκατάσταση ή αίτηση για μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο (νέες οικοδομές)
 • Τροποποίηση παροχής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης (νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής, αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού)
 • Αίτηση για εργοταξιακή παροχή και ετήσια ανανέωση της
 • Ανακαίνιση οικοδομής
 • Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήση της εγκατάστασης
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
 • Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη- Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων.

Πάρε προσφορά

Για κάθε είδους ηλεκτρολογική εργασία απο τα μέλη του συνδέσμου μας!